Stressin purku liikeharjoitteilla

TRE-liikeharjoitteista voi olla apua esimerkiksi stressistä kärsiville ihmisille. Pitkään jatkuva stressi tai traumatisoivat olosuhteet aiheuttavat lihasjännitystä ja kehon autonomisen hermoston ylivirittyneen tilan.  Pelottava ärsyke aiheuttaa koukistajalihasten supistumisen etenkin vatsan seudulla, vetäen ihmisen sikiöasentoon. TRE-liikkeet purkavat kehon jännitystilaa käynnistämällä kehon luonnollisen palautumismekanismin neurogeenisen tärinän avulla. Työskentely lievittää autonomisen hermoston ylivireystilaa ja vahvistaa kehon rauhoittamiseen tarvittavaa parasympaattista hermostoa. Yksilötyöskentelyssä ohjaaja opettaa ohjattavalle stressinpurkuliikkeet.