Dialektinen käyttäytymisterapia

Dialektinen käyttäytymisterapia on suunnattu erityisesti epävakaasta persoonallisuushäiriöstä ja itsetuhoisuudesta kärsivien hoitoon. Toisaalta terapiamuotoon vahvasti liittyvästä taitovalmennuksesta, joka sisältää muun muassa tietoisen läsnäolon-, tunnesäätely-, kriisi- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua, voi hyötyä kuka tahansa. Varsinaiseen strukturoituun dialektisen käyttäytymisterapian ohjelmaan kuuluu viikoittain taitoharjoittelu ryhmässä, yksilöpsykoterapiakäynti sekä mahdollisuus tavoittaa terapeutti puhelimitse myös tapaamisten ulkopuolella kriisitilanteissa. Pidemmissä yksilöpsykoterapioissa dialektisen käyttäytymisterapian taitoharjoittelua voidaan sisällyttää yhtenä osana hoitoon. Dialektinen käyttäytymisterapia edellyttää asiakkaalta säännöllistä taitoharjoittelua myös tapaamisten ulkopuolella.