Hyväksymis- ja omistautumisterapia

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (Acceptance and Commitment Therapy) on kognitiivisen käyttäytymisterapian uudempia menetelmiä. Siinä nähdään, että kaikkien ihmisten elämään kuuluu kärsimystä ja kamppailua erilaisten haasteiden kanssa. Tietoinen läsnäolo, hyväksyntä ja arvojen mukainen elämä ovat työskentelyssä tienviittoja psykologisen joustavuuden lisäämiseen.  Asiakasta tuetaan arvojensa mukaiseen, merkitykselliseen elämään. Mindfulness -pohjaisin keinoin voi löytyä uusia keinoja käsitellä henkilökohtaisia kokemuksia ja suhtautua niihin.