Psykoterapia

Tyypillisiä syitä hakeutua psykoterapiaan ovat masennus- ja ahdistusoireet, haasteet tulla toimeen omien tunteiden ja ajatusten kanssa tai vuoro­vaikutus­vaikeudet ihmissuhteissa. Lapsuudessa ja nuoruudessa tapahtunut toistuva ja pitkäkestoinen traumatisoituminen voi myös olla syy hakeutua psykoterapiaan. Joskus yksittäinen traumaattinen tapahtuma, kuten väkivallan kohteeksi joutuminen tai läheisen itsemurha saattaa aiheuttaa traumaperäisen stressihäiriön, joka edellyttää psykoterapeuttista hoitoa. Myös monia persoonallisuushäiriöitä tai korostuneita persoonallisuuden piirteitä, kuten vaativuutta, estyneisyyttä tai epävakautta voidaan lievittää ja hoitaa psykoterapeuttisesti. Lyhytkestoiseen kriisiterapiaan hakeutumisen syynä voi olla esimerkiksi avioero, ikäkausikriisi tai läheisen kuolema, josta ei koe pääsevänsä eteenpäin omin voimin ja läheistensä tuella.

🌈 LHBTIQ+-sensitiivinen työote

Myös monimuotoisissa läheissuhteissa olevat asiakkaat tervetulleita

Videovastaanotto mahdollista