Skeematerapia

Skeematerapia on psykoterapian muoto, jonka teoriapohja on integratiivinen. Se yhdistää kognitiivis-behavioraalisen terapian, objektisuhdeteorian, kiintymyssuhdeteorian, hahmoterapian ja tunnepainotteisen terapian työtapoja. Skeematerapiaa on sovellettu esimerkiksi masennuksesta ja persoonallisuushäiriöistä kärsivien potilaiden hoidossa. Skeematerapiasta löytyy sovelluksia epävakaan, narsistisen, estyneen, riippuvaisen, pakko-oireisen, epäluuloisen ja huomionhakuisen persoonallisuuden hoitoon. Työmuoto soveltuu potilaille, joilla on haasteita tunteiden säätelyssä. Tunteiden säätelyn ongelmat voivat ilmentyä liiallisena tunteiden tukahduttamisena tai niiden alisäätelynä, johtaen esimerkiksi voimakkaisiin tunteiden purkauksiin. Skeematerapian tuloksellisuudesta on lupaavaa tutkimusnäyttöä. Skeematerapiassa terapeutin työskentelyote on aktiivinen ja tavoitteellinen. Lapsuuden traumoja hoidetaan korjaavien tunnekeskeisten työtapojen avulla.
Lisätietoa:
www.skeematerapia.fi