Itsemyötätunto apuna ahdistuksessa

Myötätuntoinen mieli apuna ahdistuksessa -ryhmä on tarkoitettu ahdistuneisuushäiriöistä kärsiville henkilöille. Ryhmä soveltuu yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä, sosiaalisten tilanteiden pelosta ja paniikkihäiriöstä kärsiville. Ryhmästä voivat hyötyä myös itseen kohdistuvasta vaativuudesta kärsivät henkilöt. Ryhmän työskentely pohjautuu myötätuntosuuntautuneeseen psykoterapiaan, joka yhdistää tietoa neurotietieteistä, evoluutiopsykologiasta, kiintymyssuhdeteoriasta sekä tietoisuustaitoharjoittelusta.

Jokaiseen ryhmäkertaan sisältyy psykoedukatiivinen, opetuksellinen osuus. Lisäksi ryhmässä tehdään harjoitteita, jotka auttavat kehittämään myötätuntoista mieltä niin mielikuvien, ajattelun kuin käyttäytymisen kautta. Ryhmäläiset saavat myös erilaisia välitehtäviä. Myötätuntoinen mielen harjoittaminen voi auttaa tulemaan paremmin toimeen ahdistuksen tunteiden kanssa sekä rohkaista kohtaamaan itselle pelottavia tilanteita.

Ryhmä ei sovellu henkilöille, joilla on vaikea persoonallisuushäiriö, akuutti päihdeongelma, psykoottisuutta, ajankohtaisesti hyvin kuormittava elämäntilanne tai erittäin huono psyykkinen vointi. Ryhmästä kiinnostunut varaa ajan tunnin kestävään alkuhaastatteluun. Alkuhaastattelussa saa lisätietoa ryhmän työskentelymenetelmistä. Ryhmään hakeutuvalta edellytetään mahdollisuutta sitoutua kaikkiin ryhmätapaamisiin. Ryhmä voidaan käynnistää, kun vähintään neljä henkilöä on ilmoittautunut siihen. Ajankohtaista osiosta löytävät tiedot ryhmistä, jotka ovat alkamassa.