Solmuja parisuhteessa -ryhmä

Solmuja parisuhteessa – ryhmä on suunnattu vaikeassa parisuhdetilanteessa oleville. Ryhmässä on mahdollista pysähtyä tarkastelemaan omaa parisuhdetta. Ryhmässä katsotaan

 • taaksepäin elettyyn elämään
 • mikä on tilanne tässä ja nyt
 • mihin suuntaan yhdessä tai erikseen halutaan olla matkalla.

Ryhmä ei ole pariterapiaa ryhmässä, vaan sen tavoitteena on antaa rakenne, jonka avulla parit voivat ohjatusti itse käsitellä omaa kriisiään ja edetä ratkaisuprosessissa. Ohjaaja ja muut ryhmäläiset ovat apuna ja tukena prosessissa. Ryhmän tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään molempien näkökannalta, mistä parisuhteen solmutilanteessa on kysymys. Miten solmu on syntynyt? Mitä tunteita siihen liittyy? Miten seksuaalisuus on yhteydessä solmuun? Kun solmun historia on selkeämpi molempien mielessä, voidaan keskittyä jäsentämään tilannetta sekä pohtimaan omia arvoja ja tarpeita. Työskentelymenetelminä käytetään yksilötehtäviä, tehtäviä oman kumppanin kanssa, ryhmäkeskustelua sekä toiminnallisia menetelmiä. Ryhmäläinen saa työkirjan Solmu parisuhteessa.

Ilmoittautuessanne ryhmään teille tehdään pieni haastattelu. Tässä haastattelussa teiltä kysytään yhteystietojenne lisäksi joitakin kysymyksiä. Kysymysten avulla voitte pohtia yhdessä ryhmän ohjaajien kanssa ryhmän soveltuvuutta omaan tilanteeseenne. Ryhmään otetaan neljä paria. Jokaiselle parille jää aikaa selvitellä omia kysymyksiään. Osa ryhmistä kokoontuu viikon ja kahden viikon välein kolme tuntia kerrallaan. Näin on reilusti aikaa sulatella kunkin kokoontumiskerran työskentelyä omassa mielessään ja yhdessä kumppanin kanssa. Ryhmiä järjestetään myös viikonloppuisin. Näillä kursseilla on mahdollista keskittyä yhtäjaksoisesti pidemmän aikaa solmun selvittelyyn. Ryhmäläiset saavat kotitehtäviä, jotka tukevat työskentelyn jatkumista myös kokoontumiskertojen välillä. Uusi ryhmä käynnistyy, kun ilmoittautuneita on riittävästi. Ryhmä pohjautuu Kataja ry:n kehittämään malliin.

Kokoontumiskertojen aiheet

 1. Keitä me olemme? Tutustuminen ja kurssin sisältö.
 2. Miten tähän on tultu? Yhteisen taipaleen tarkastelu.
 3. Miltä tuntuu? Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen.
 4. Seksuaalisuus solmussa? Kehon viestien kuunteleminen.
 5. Missä ollaan nyt? Solmutilanteen jäsentäminen.
 6. Mitä tahdon? Toiveet, unelmat ja tavoitteet.
 7. Miten toimitaan? Sanoista tekoihin.
 8. Mitä eväitä saatiin? Yhteenveto ja palaute.

Lisätietoja: