Mindfulness-ryhmä toistuvaa masennusta sairastaville

Kenelle ryhmä on tarkoitettu?

Mindfulness Based Cognitive Therapy eli MBCT -ryhmä on suunnattu masennuksesta toipumisvaiheessa oleville henkilöille, joilla on ollut elämänaikaisesti vähintään kolme masennusjaksoa. Ryhmään hakeutuvan tulisi olla saanut asianmukaista hoitoa masennusjaksoihin. Työskentelyllä pyritään masennuksen uusiutumisen ehkäisyyn. Kahdeksan kertaa kokoontuva ryhmä kestää kaksi tuntia kerrallaan.

Mitä ryhmässä tehdään?

Useamman masennusjakson sairastaneilla voi olla tyypillistä, että pienikin tavallinen mielialan lasku aktivoi masennukselle tyypilliset ajatuskuviot, mielikuvat ja kehon reaktiot. Henkilö joutuu helposti masennuskehälle. Ryhmässä harjoitellaan uudenlaista suhdetta ei-toivottuihin tunteisiin ja ajatuksiin tietoisen ja hyväksyvän läsnäolon (mindfulness) avulla. Tietoisuustaitojen avulla kuntoutuja voi löytää keinoja etäännyttää itsensä kielteisistä ajatuksista ja harjoitella murehtimisen ja asioiden vatvomisen keskeyttämistä. Tietoisuustaitoja hyödyntämällä kuntoutuja voi oppia tietoisesti pysäyttämään ”autopilotilla” ohjautumisen, joka on saattanut aikaisemmin johtaa siihen, että tietynlaiset ajatukset ja tunteet ovat automaattisesti johtaneet mielialan laskuun. Työskentely auttaa tunnistamaan mielialan laskun ensimerkit ja reagoimaan niihin itseä auttavalla tavalla. Pyrkimyksenä on pienentää masennuksen uusiutumisen riskiä. Ryhmäläiset saavat jokaisen ryhmäkerran jälkeen välitehtäviä. Paljon työskentelyä tapahtuu siis myös ryhmätapaamisten välissä.

Kenelle ryhmää ei suositella

Ryhmä ei ole oikea-aikainen, mikäli sinulla on ajankohtaisesti ongelmia päihteiden käytön kanssa, olet itsetuhoinen tai masennusoireet ovat vielä vaikeita.

Miten ryhmään haetaan?

Ryhmästä kiinnostuneen kanssa sovitaan alkuhaastatteluaika. Haastattelu kestää 45 minuuttia. Haastattelussa saa lisätietoa ryhmän sisällöstä.  Ajankohtaista osiosta löydät tiedon alkamassa olevista ryhmistä.