CBASP pitkäaikaista masennusta sairastaville

CBASP (Cognitive-Behavioral Analysis System of Psychotherapy) -työskentely on tarkoitettu henkilöille, joilla on pitkäaikainen masennus. Masennus on jatkunut yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta tai pidempään. Hoitomallissa kognitiivinen viittaa masennukseen liittyvien kielteisten ajatusten tutkimiseen ja korjaamiseen. Behavioraalisella tarkoitetaan huomion kiinnittämistä käyttäytymiseen ja toimintaan. Työskentelyn aikana hahmotetaan esimerkiksi millainen henkilön masennuskehä on ja miten masennus saa toimimaan. Työskentely voi sisältyä osana yksilöpsykoterapiaan tai olla ryhmämuotoista. Työskentely ei sovi henkilöille, jotka ovat huomattavassa määrin itsetuhoisia, päihdeongelmaisia tai psykoottistasoisesti masentuneita.

Työskentelyn aikana hahmotetaan, millainen henkilön masennuskehä on ja miten masennus saa toimimaan. Lisäksi tarkastellaan omia tapoja toimia vuorovaikutustilanteissa. Aikuisiällä alkanut pitkäaikainen masennus on saattanut vaikuttaa siten, että ihminen on alkanut kokea toivottomuutta ja keinottomuutta vuorovaikutustilanteissa ja hän ei usko selviytyvänsä niistä. Jo lapsuus- tai nuoruusiällä alkaneessa masennuksessa voi olla taustatekijänä, että henkilö ei ole saanut riittävästi tunnetason tukea ja mallia siitä, kuinka toimia sosiaalisissa tilanteissa. Tällöin hän saattaa ajatella ja toimia tavoilla, jotka tuottavat jatkuvia pettymyksiä ihmissuhteissa. Terapiassa harjoitellaan konkreettisesti, esimerkiksi vuorovaikutustilanteita demonstroiden toimimaan tavalla, joka vahvistaa kokemusta, että voi itse vaikuttaa asioihin ja siihen kuinka itseä kohdellaan.