Emdr

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on silmäliikkeisiin perustuva poisherkistämis- ja uudelleenprosessointimenetelmä, jota käytetään psyykkisten traumojen hoidossa. Menetelmää on käytetty ensisijaisesti traumaperäisen stressihäiriön hoidossa. Menetelmä on tutkimusnäyttöön pohjautuva.  EMDR näyttäisi nopeuttavan haitallisten muistojen käsittelyä. Oletetaan, että traumaattisen tapahtuman seurauksena jumiutunut muistiaines alkaa EMDR-työskentelyn myötä prosessoitua uudelleen. EMDR-hoidossa silmänliikkeet tai vaihtoehtoisesti ääni- tai kosketusärsykkeet ilmeisesti käynnistävät tätä edistävän fysiologisen mekanismin.

Hoidon päämääränä on, että traumatapahtumaan kytkeytyvät häiritsevät muistot, tunteet, kehon reaktiot ja elämää kaventavat uskomukset eivät rajoita enää elämää ja voi elää täysipainoisesti tätä päivää. Traumatisoituneelle muodostuu tällöin realistisempi käsitys, mikä on tänä päivänä todellinen uhkatilanne ja mikä tulkittu uhkatilanne. EMDR-työskentelyä käytetään osana muuta hoitosuunnitelmaa.

Lisätietoa