Tunnekeskeinen pariterapia

Tunnekeskeisessä pariterapiassa tausta-ajatuksena on, että ihminen tarvitsee myös aikuisiällä toimivaa ja turvallista kiintymyssuhdetta toiseen ihmiseen. Parisuhde on aikuisiän kiintymyssuhde.  Työskentelymenetelmän nimen mukaisesti työskentely sisältää kiintymyssuhdetta vahvistavaa tunnetyöskentelyä.  Parisuhteen ollessa kriisiytynyt, tämä aikuisiän kiintymyssuhde ei ajankohtaisesti ole useinkaan riittävän turvallinen, vaan epävarmuutta sisältävä. Se saattaa näkyä siten, että osapuolet ilmaisevat toisilleen toissijaisia tunteita, kuten ärtymystä ja pettymystä, taustalla olevien syvempien kiintymyssuhteeseen liittyvien tarpeiden ja tunteiden jäädessä näkymättömiin ja ilmaisematta. Pariskunta on voinut ajautua niin sanotulle negatiiviselle kehälle, jossa he riitatilanteissa toistuvasti ajautuvat asetelmaan, missä esimerkiksi toinen hyökkää ja toinen vetäytyy. Jatkuessaan tämä negatiivinen kehä etäännyttää pariskunnan osapuolia entisestään toisistaan.

valkovuokot

Terapeutti auttaa luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa pariskuntaa tunnistamaan vuorovaikutuksessa toistuvia kuvioita sekä tukee turvallisen yhteyden, jossa on mahdollista ilmaista myös syvempiä tarpeita ja tunteita, syntymistä pariskunnan välille. Parhaimmillaan työskentely vahvistaa myös kummankin osapuolen omaa minäkuvaa