Pari- ja perheterapia

Pariterapiaan hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi ristiriidat parisuhteessa, ongelmat seksuaalisuuden alueella, uskottomuus tai kumppanin masennus. Pariterapiaan voi myös tulla harkitessaan avioeroa tai halutessaan tukea siihen, että ero olisi lasten kannalta mahdollisimman hyvä. Paritapaamisissa voidaan hyödyntää esimerkiksi tunnekeskeisen paripsykoterapian menetelmiä sekä Solmuja parisuhteessa -työskentelyä.

Perheterapialla tarkoitetaan koko perheen hoitoa, jossa yksi tai useampi perheenjäsen saa terapiaa. Perheterapia on ammatillinen keino ymmärtää, tutkia ja hoitaa perheen vuorovaikutuksessa tai yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä pulmia ja niiden seurauksia. Perheterapiassa pyritään löytämään perheessä ja heidän sosiaalisessa verkostossaan olevat myönteiset voimavarat. Terapian tärkeitä lähtökohtia ovat luottamuksellisuus, asiakkaiden kuulluksi tuleminen ja asiakkaiden ainutlaatuisuuden kunnioittaminen. Perheterapian on todettu olevan tuloksellista psyykkisten sairauksien, parisuhdeongelmien sekä lasten ja nuorten ongelmien hoidossa. Perheterapiaa voidaan käyttää yksittäisenä hoitomenetelmänä tai yhdistettynä muihin hoitomenetelmiin.  Perheterapialle on tyypillistä moniviitekehyksisyys.