Yleinen skeematerapiaryhmä

Skeematerapiaryhmässä hahmotetaan omia skeemoja eli tunnelukkoja, miten tunnelukot saavat tulkitsemaan tilanteita, millaisia tunteita niihin liittyy, minkälaiseen toimintaan ne yllyttävät ja minkälaisissa tilanteissa ne aktivoituvat. Tunnistaessasi paremmin tunnelukkosi, voit tietoisesti päättää millä tavalla haluat tänä päivänä toimia ja voit harjoitella tätä uutta toimintatapaa askel kerrallaan. Työskentelymenetelmät ovat ryhmässä monipuolisia, kuten kirjallisia tehtäviä, mielikuvatyöskentelyä sekä vuorovaikutustilanneharjoitteita. Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa ja kaksi tuntia kerrallaan. Ennen ryhmän aloitusta on 1,5h kestävä yksilöhaastattelu. Tietoa ryhmien alkamisajankohdista löydät ajankohtaista osioista.