Psykoterapiaan hakeutuminen

Psykoterapiaan voi hakeutua omatoimisesti, jolloin asiakas maksaa hoidon kokonaan itse. Hoitoon voi hakeutua myös psykiatrin koulutuksen saaneen erikoislääkärin ohjaamana. Mikäli asiakkaan työ- tai opiskelukyky on uhattuna mielenterveysongelmien vuoksi, on mahdollista hakea Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa psykiatrin kirjoittamalla B-lausunnolla. Tämä edellyttää lääkärin tekemää psykiatrista diagnoosia ja sen jälkeen vähintään kolme kuukautta kestänyttä hoitosuhdetta, joka on sisältänyt tarpeellisen lääketieteellisen, psykiatrisen ja psykoterapeuttisen tutkimuksen sekä hoidon.

Jos Kela myöntää asiakkaalle kuntoutuspsykoterapian, Kelan tuki käyntiä kohden on 57,60e. Asiakas ja terapeutti sopivat aluksi psykoterapiahaastatteluajan. Haastattelussa asiakkaan on tärkeä arvioida, vaikuttaako terapeutti henkilönä sellaiselta, jonka kanssa tuntuisi hyvältä ja luontevalta aloittaa työskentely. Psykoterapeutti puolestaan kartoittaa tarkemmin asiakkaan tilannetta, kertoo asiakkaalle lisää psykoterapeuttisen työskentelyn sisällöstä ja hahmottaa alustavasti asiakkaan kanssa hoidon tavoitteita sekä kestoa.

HUS psykoterapian palveluntuottaja.

 

Lisätietoa