Myötätuntosuuntautunut psykoterapia

Myötätuntosuuntautunut psykoterapia yhdistää tietoa neurotietieteistä, evoluutiopsykologiasta, kiintymyssuhdeteoriasta sekä tietoisuustaitoharjoittelusta. Myötätuntosuuntaisesta työskentelystä voivat saada apua esimerkiksi henkilöt, jotka ovat itseään kohtaan hyvin vaativia tai rankaisevia. Työskentelyä voidaan hyödyntää myös ahdistuneisuushäiriöstä, kuten paniikkihäiriöstä, yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä ja sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivien hoidossa. Myötätuntoinen mielen harjoittaminen voi auttaa tulemaan paremmin toimeen ahdistuksen tunteiden kanssa sekä rohkaista kohtaamaan itselle pelottavia tilanteita. Työskentely sisältää psykoedukatiivisen eli tietoa antavan osuuden. Lisäksi tehdään paljon harjoitteita vastaanotolla sekä sen ulkopuolella. Harjoitteet auttavat kehittämään myötätuntoista mieltä mielikuvien, ajattelun ja käyttäytymisen kautta.